Ενιαία Ψηφιακή Αγορά και Brexit

Η παγκόσμια οικονομία γίνεται πολύ γρήγορα ψηφιακή. Οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) δεν είναι πλέον ένας πολύ συγκεκριμένος τομέας, αλλά το θεμέλιο όλων των σύγχρονων οικονομικών συστημάτων. Το διαδίκτυο και οι ψηφιακές τεχνολογίες μεταμορφώνουν τον τρόπο που ζούμε καθώς και τον τρόπο που εργαζόμαστε. Ζώντας σε μια ενιαία ένωση, η Ευρώπη πρέπει να ενστερνιστεί την ψηφιακή επανάσταση και να δημιουργήσει ψηφιακές ευκαιρίες για τα άτομα και τις επιχειρήσεις.

Οι αλλαγές αυτές πραγματοποιούνται σε κλίμακα και με ταχύτητα που φέρνει τεράστιες ευκαιρίες για την καινοτομία, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Ακόμη οι αλλαγές αυτές αναλαμβάνουν να επιλύσουν «καυτά» θέματα πολιτικής, τα οποία απαιτούν τη συντονισμένη δράση της ΕΕ. Όλα τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα, αλλά σε εθνική βάση, η οποία είναι αρκετά περιορισμένη ώστε να δεχτεί και να αντιμετωπίσει όλες τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις αυτής της μετασχηματιστικής αλλαγής. Έτσι, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο προσφέρεται το κατάλληλο πλαίσιο και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τη δημιουργία μιας Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς ως μια από τις βασικές προτεραιότητες της.

Η στρατηγική της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς πυροδοτήθηκε από τον διάλογο μεταξύ κρατών-μελών, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των ενδιαφερόμενων μερών. Διαθέτει πολυετή πεδίο εφαρμογής (2015-2020) και επικεντρώνεται στις βασικές αλληλεξαρτώμενες ενέργειες που μπορούν να ληφθούν μόνο σε επίπεδο ΕΕ.

Κάθε δράση θα υπόκειται σε κατάλληλη διαβούλευση και αξιολόγηση των επιπτώσεων της.

Η στρατηγική για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά αποτελείται από τρείς πυλώνες:

I. Καλύτερη πρόσβαση καταναλωτών και επιχειρήσεων σε διαδικτυακά προϊόντα και υπηρεσίες σε ολόκληρη την Ευρώπη
II. Βελτίωση των συνθηκών για τα ψηφιακά δίκτυα και τις υπηρεσίες ώστε να αναπτύσσονται και να ευδοκιμούν
III. Μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας

ΠΩΣ ΤΟ BREXIT ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗ ΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Στις 23 Ιουνίου, οι Βρετανοί ψήφισαν την αποχώρησή τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μια ιστορική απόφαση που βρίσκει τη χώρα διχασμένη και τον λαό βυθισμένο σε έναν έντονο σκεπτικισμό ως προς τις συνέπειες της επόμενης μέρας. Μπορεί η ανησυχία των Βρετανών να στρέφεται, κατά κύριο λόγο, στις επιπτώσεις του Brexit στην οικονομία και στην εξωτερική πολιτική, όμως εξίσου σημαντική θα πρέπει να είναι η ανησυχία αυτή και στον κόσμο της τεχνολογίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει τη στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας αγοράς εδώ και αρκετό καιρό. Με τη στρατηγική της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, η ΕΕ σκοπεύει να αναπτύξει ενιαίους κανόνες για το εμπόριο, το ηλεκτρονικό εμπόριο, την ψηφιακή μετάδοση και σαφώς την προστασία της ιδιωτικής ζωής των χρηστών στον ψηφιακό κόσμο. Μέσα από αυτή τη στρατηγική, θα δημιουργηθούν ψηφιακές ευκαιρίες, οι οποίες θα ενισχύσουν τη θέση της Ευρώπης και του Ηνωμένου Βασιλείου στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία.

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι η στρατηγική αυτή θα μπορέσει να συμβάλει με 415 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως στην οικονομία της Ευρώπης. Ωστόσο, με το Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει εξαιρεθεί πλέον από το έργο αυτό.

Το Brexit θα επηρεάσει την επεκτασιμότητα των εταιρειών τεχνολογίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχει γενικά μια χαλαρή στάση απέναντι στην προστασία των προσωπικών δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, η Ευρώπη είναι γνωστή για την επιβολή ρυθμιστικών προκλήσεων σχετικά με τις εταιρείες τεχνολογίας όπως η Google (GOOG), το Facebook (FB), και η Apple (AAPL) για θέματα ανταγωνισμού, φορολογίας και θέματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα είναι καλύτερα χωρίς την ΕΕ. Ακόμη και αν το Ηνωμένο Βασίλειο εμφανιστεί με περισσότερους φιλικούς προς την τεχνολογία κανόνες, θα “χάσει” στην επεκτασιμότητα στην ψηφιακή κλιμάκωση. Οι εταιρείες τεχνολογίας επωφελούνται από την αυτή την ψηφιακή κλιμάκωση, καθώς προσφέρουν την ίδια υπηρεσία ή προϊόν σε διαφορετικές αγορές, διατηρώντας το οριακό κόστος σε χαμηλά επίπεδα ενώ παράλληλα αυξάνουν τα κέρδη τους. Το Brexit σημαίνει κατακερματισμό της αγοράς, πράγμα που σημαίνει καταστολή της ψηφιακής επεκτασιμότητας και, κατά συνέπεια, των κερδών.

ΠΩΣ ΤΟ BREXIT ΘΑ ΕΠΗΡΕΑΣΕΙ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΦΕΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Brexit έρχεται να συμπληρώσει τις πολλές κρίσεις που πλήττουν αρκετά χρόνια τώρα την Ευρώπη.
Ο τεχνολογικός τομέας του Ηνωμένου Βασιλείου υπήρξε ανάμεσα στις ομάδες που αντιτίθενται δυναμικά στην έξοδο από την ευρωζώνη. Γιγάντιες εταιρείες τεχνολογίας, κολοσσοί στον τομέα αυτό, όπως IBM, TransferWise και Vodafone σκεφτόταν σοβαρά να εγκαταλείψουν το Λονδίνο και να μεταφέρουν τα κεντρικά γραφεία τους εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, με τον CEO της Vodafone Vittorio Colao, να δηλώνει σε συνέντευξή του στο BBC ό,τι «το Brexit αποτελεί μεγάλο κίνδυνο για τη Vodafone με ανησυχία αποκλεισμού της από μια γιγάντια ενιαία αγορά.» Μιλάμε για πραγματικές ανησυχίες για την οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς o τεχνολογικός τομέας, συνολικά, αντιπροσωπεύει περίπου το 10% του Βρετανικού Α.Ε.Π. Το Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των μεγάλων χωρών της Ευρώπης με τα υψηλότερα «ποσοστά γεννήσεων» νέων επιχειρήσεων. Το ένα τρίτο των επενδύσεων επιχειρηματικού κεφαλαίου στην Ευρώπη επικεντρώθηκαν στο Ηνωμένο Βασίλειο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τη CBInsights. Το Ηνωμένο Βασίλειο οδηγεί την Ευρώπη σε θέσεις εργασίας με ραγδαίους ρυθμούς μέσα από τα λεγόμενα “economy apps”. Σε ορισμένους τομείς της τεχνολογίας, η χώρα είναι ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης της ηπείρου: με το Λονδίνο ως το κέντρο των FinTech στην Ευρώπη, αν αναλογιστεί κανείς πως οι επενδύσεις FinTech μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 5,4 δισεκατομμύρια $, σε σύγκριση με 4,4 δις $ σε ολόκληρη την υπόλοιπη Ευρώπη, κατά την περίοδο 2010-2015.

Με αυτό ως σκηνικό, πέντε είναι τα πιθανά αποτελέσματα του Brexit στην ψηφιακή οικονομία τόσο του Ηνωμένου Βασιλείου όσο και της Ευρώπης γενικότερα:

  1.  Η λήψη αποφάσεων θα είναι «όμηρος της αβεβαιότητας»

Η μεγαλύτερη πρόκληση για το ψηφιακό μέλλον του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ευρώπης είναι η έλλειψη σαφήνειας για τα επόμενα χρόνια. Ενώ μετά από μια περίοδο προσαρμογών της πολιτικής και πολλών επαναδιαπραγματεύσεων, ένα μεγάλο μέρος της σχέσης με την ΕΕ μπορεί να παραμείνει ανέπαφο, το φινάλε είναι αβέβαιο – και υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα που χωρίζει το χειρότερο με το πιο αισιόδοξο σενάριο. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα σπάσει επίσημα τους δεσμούς του με την ΕΕ όχι νωρίτερα από το 2018, αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το επιχειρηματικό περιβάλλον θα παραμείνει ασταθές για κάποιο χρονικό διάστημα, το οποίο θα μπορούσε να είναι καταστροφικό για πολλές επιχειρήσεις, αλλά ιδιαίτερα για τους ψηφιακούς παίκτες που λειτουργούν σε στενά χρονικά πλαίσιά και δραστηριοποιούνται ταυτόχρονα σε πολλές βιομηχανίες (software, media, gaming, FinTech). Οι συναλλαγματικές διακυμάνσεις μπορεί να έχουν αντίκτυπο στις αποτιμήσεις των επιχειρήσεων ενώ θα μπορούσαν να παγώσουν τις επενδύσεις με τρόπους που θα ήταν εξουθενωτικοί για την αγορά. Οι δαπάνες για διαφήμιση, πρόσληψη προσωπικού και δαπάνες κεφαλαίου παρουσιάζουν καθυστέρηση, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο πολλά επιχειρησιακά μοντέλα διαφόρων επιχειρήσεων. Η αβεβαιότητα θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα που επηρεάζει την ελκυστικότητα του Ηνωμένου Βασιλείου ως τεχνολογικού κόμβου, όπως είναι το λιανικό εμπόριο, η υγειονομική περίθαλψη, η φιλοξενία και βεβαίως οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Με δεδομένη την ψηφιακή ύφεση στην Ευρώπη, η μετά-Brexit αβεβαιότητα το μόνο που θα μπορούσε να επιταχύνει είναι η απώλεια της ανταγωνιστικότητας της περιοχής.
   

      2.    Τα «ψηφιακά ταλέντα» θα υπάρχουν σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά

Μηχανικοί από όλη την Ευρώπη υπήρξαν το κλειδί της επιτυχίας πολλών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με έρευνα, διαπιστώθηκε ότι πάνω από το ένα πέμπτο των επιτυχημένων Startups στο Ηνωμένο Βασίλειο προήλθε από άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα οι προγραμματιστές λογισμικού σε μια startup εταιρεία τεχνολογίας στο Ηνωμένο Βασίλειο κερδίζουν περίπου 26% περισσότερα από το μέσο όρο της βιομηχανίας και γενικότερα των πωλήσεων, κάνοντας έτσι τη χώρα μια από τις πιο επιθυμητές τοποθεσίες για να ξεκινήσει κανείς τη δική του εταιρεία από όπου και αν προέρχεται. Η αγορά όμως του ‘ψηφιακού ταλέντου’ στο Ηνωμένο Βασίλειο αλλάζει δραματικά και επέρχεται μεγαλύτερη συμπίεση με το Brexit. Εκτός, εάν η νέα διοίκηση στο Ηνωμένο Βασίλειο καταφέρει να επεξεργαστεί κάποιας μορφής συμφωνία σχετικά με τις άδειες μετανάστευσης και την εργασία στην ΕΕ, μιας και οι ψηφιακές βιομηχανίες θα χωλαίνονται από την έλλειψη ταλέντου και από μια απότομη μείωση των κερδών.
 

     3.    Η επεκτασιμότητα θα είναι όλο και πιο δύσκολη χωρίς κοινές πλατφόρμες και μια ενιαία αγορά

Ακόμη και αν η ψηφιακή βιομηχανία του Ηνωμένου Βασίλειου προσαρμόζεται στη νέα πραγματικότητα, και αν δεν το έχει ήδη κάνει σύντομα θα το κάνει, το πιθανότερο σενάριο είναι ότι θα αποκλείεται από πολλές υπάρχουσες αλλά και αναδυόμενες πλατφόρμες κλιμάκωσης και ανταγωνιστικότητας. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποκλειστεί από την στρατηγική της ενιαίας ψηφιακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία σκοπεύει να εξαλείψει πολλά από τα εμπόδια που έχουν προκαλέσει την ψηφιακή ύφεση. Η ψηφιακή ενιαία αγορά αναμένεται να επιφέρει πάνω από 50 δις ευρώ σε επενδύσεις. Εταιρείες του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να αποκλειστούν τελείως από τη χρήση του νέου ευρωπαϊκού cloud. Οι εταιρείες με οικονομικό και τεχνολογικό υπόβαθρο στο ΗΒ θα χάσουν τα οφέλη των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών «διαβατηρίου», το οποίο επιτρέπει μέσα από ένα κοινό καθεστώς σε ένα οποιοδήποτε κράτος-μέλος της ΕΕ να προσφέρει τις υπηρεσίες του σε όλη την ΕΕ χωρίς πρόσθετη άδεια. Το Ηνωμένο Βασίλειο επομένως, εκτός συνόρων ΕΕ, θα έρθει αντιμέτωπο ενός σοβαρού προβλήματος, του κατακερματισμού της αγοράς, που ήδη χωλαίνει την αξία της ψηφιακής αλυσίδας. Ως αποτέλεσμα, οι καταναλωτές θα πληρώνουν υψηλότερες τιμές τόσο για την αγορά υλικών προϊόντων όσο και στις τηλεπικοινωνίες, κατά μήκος των συνόρων του Ηνωμένου Βασιλείου και της ΕΕ. Αυτός ο συνδυασμός πιέσεων είναι πιθανό να “στραγγαλίσει” τη βιομηχανία στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη.
 

    4.    Κατακερματισμός των τεχνολογικών κόμβων καινοτομίας

Είναι αρκετά δελεαστικό να σκεφτούμε ότι η απώλεια του Ηνωμένου Βασιλείου μπορεί να αποτελέσει κέρδος για την ΕΕ. Το Βερολίνο, η πόλη του Rocket Internet και του SoundCloud, αποτελεί ήδη τον πιο κοντινό αντίπαλο του Λονδίνου, όσον αφορά την προσέλκυση τεχνολογικών startups και είναι πιθανό να γίνει περισσότερο ελκυστικό ως η νέα πρωτεύουσα των startups μετά το Brexit. Στη χρηματοδότηση της τεχνολογίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση υστερεί ήδη σε σχέση με τις ΗΠΑ αλλά και με την Ασία. Ένας μετά-Brexit κατακερματισμός των ψηφιακών κόμβων είναι πιθανό να αυξήσει περαιτέρω αυτό το χάσμα. Το Λονδίνο είναι ένας τεράστιος οικονομικός, τεχνολογικός, περιβαλλοντικός, πολιτικός και πολιτιστικός κόμβος. Η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να πληγώσει ολόκληρο το οικοσύστημα.

    5.   Η αντιπαλότητα μεταξύ αμερικανικών εταιρειών και ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών θα αυξηθεί και η επιρροή της Βρετανίας θα φθίνει

Τα τελευταία χρόνια, η Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρξε σε διαμάχη με μεγάλους αμερικανικούς παίκτες-κολοσσούς όπως Google, Facebook, Amazon, Uber. Η Γερμανία και η Γαλλία έχουν υπάρξει οι πιο ένθερμοι υποστηρικτές των κανονισμών και των νομικών πρωτοβουλιών ενάντια στις εταιρείες τεχνολογίας των ΗΠΑ, ενώ το Ηνωμένο Βασίλειο είχε αναπτύξει μια πιο μετριοπαθή και φιλική προς την αγορά επιρροή. Σε αυτή την περίπτωση, της απουσίας του Ηνωμένου Βασιλείου, οι ρίξεις μεταξύ των επιχειρήσεων ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι πιθανό να οξυνθούν.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Έξοδος από την Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει και έξοδο από τη χρηματοδότηση. Πάραυτα οι βρετανικές εταιρείες θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση σε κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιώντας τα μοντέλα που προέρχονται από άλλες χώρες όπως το Ισραήλ που είναι μέρος της καινοτομίας και της χρηματοδότησης της πρωτοβουλίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Horizon 2020. Εφόσον αποσπαστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση η Βρετανία, θα μπορούσε να ανοίξει τις πύλες της πιο δυναμικά σε συμπλέγματα όπως Ασία, Κίνα και Ινδία. Χωρίς τις ρυθμιστικές αρχές και τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δένει τα χέρια της Μεγάλης Βρετανίας, η τεχνολογική βιομηχανία της μπορεί να θέσει νέους βαθμούς ελευθερίας και να ανταγωνιστεί αλλά και να συνεργαστεί με αμερικανικούς ομολόγους. Η οικονομική κρίση θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία. Ο παραδοσιακός τομέας των χρηματοδοτικών υπηρεσιών αγωνίζεται να ανταπεξέλθει με το Brexit. Αυτό ταυτόχρονα θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα τεράστιο άνοιγμα για τις εταιρείες οικονομικού και τεχνολογικού τομέα και να κερδίσουν έτσι μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς.

Όλα αυτά βέβαια είναι μακροπρόθεσμα πιθανά σενάρια, αλλά τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια, το Brexit θα εμβαθύνει αναμφισβήτητα την ψηφιακή κρίση στην Ευρώπη. Εκτός και αν ληφθούν δραστικά μέτρα, ειδάλλως είναι πιθανό να συζητάμε και ένα ακόμη μελλοντικό σενάριο, αυτό του «Techxit», δηλαδή τον πλήρη αποκλεισμό της ΕΕ από την ψηφιακή οικονομία.

Vaso Alivanoglou

Προβολές: 2247

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *