5G: Copyrights & Patents

Όσα αναμένονται για το 5G

H συνεχής αύξηση των συνδεδεμένων χρηστών, των μεταφερόμενων δεδομένων και των ρυθμών μεταφοράς τους, αποτελούν πρόκληση για τους διαχειριστές των δικτύων τηλεπικοινωνιών οι οποίοι στην προσπάθειά τους να τα αντιμετωπίσουν, εξετάζουν τις προοπτικές αναβάθμισης των ήδη υπαρχόντων δικτύων. Η επόμενη γενιά κινητής τηλεφωνίας (5G) αναμένεται να επιτρέπει καθολική διασύνδεση μεταξύ όλων των συσκευών, πολύ μικρούς χρόνους απόκρισης και υψηλές ταχύτητες μεταφοράς δεδομένων. Σύμφωνα με το White Paper του προγράμματος Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα ανωτέρω χαρακτηριστικά του δικτύου 5G θα ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των τομέων της αυτοκινητοβιομηχανίας, των μεταφορών, της υγείας, της ενέργειας , των κατασκευών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης και της ψυχαγωγίας για χαμηλούς χρόνους απόκρισης και υψηλής πυκνότητας συνδεδεμένων χρηστών της τάξης των 100 συσκευών ανά τετραγωνικό μέτρο (100 devices/m2 ) εισάγοντας σταδιακά τον όρο βιομηχανικό ίντερνετ. Με την ανωτέρω αναβάθμιση του διαδικτύου οι επιχειρήσεις θα μπορέσουν να εξαπλωθούν σε νέες αγορές και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανακάλυψη επιχειρηματικών μοντέλων και τρόπων αξιοποίησης της τεχνολογίας 5G. Επίσης λόγω έλλειψης φάσματος τηλεπικοινωνιών η τεχνολογία 5G αναμένεται να κάνει καλύτερη χρήση του υπάρχοντος φάσματος. Επιπλέον, το δίκτυο 5G, αναμένεται να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και σχεδιάζεται ώστε να λειτουργεί με μεγάλα ποσοστά απόδοσης ενέργειας, καθώς πρέπει να διασφαλιστούν τα κάτωθι:

α. Μείωση του λειτουργικού κόστους και του σταθερού κόστους ιδιοκτησίας .

β. Η ασύρματη δικτύωση απομακρυσμένων περιοχών όπου η ηλεκτροδότηση των εν λόγω εγκαταστάσεων τηλεπικοινωνίας θα γίνεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 

Είναι δύσκολο να δώσουμε έναν ορισμό για το 5G, καθώς για την ώρα δεν υπάρχει επίσημο πρότυπο. Σε γενικές γραμμές μπορούμε να πούμε ότι το 5G θα αποτελέσει μια εξ’ολοκλήρου νέα γενιά ασύρματου ίντερνετ, προσφέροντας σημαντικά υψηλότερες ταχύτητες και νέα χαρακτηριστικά σε σχέση με το 4G.

Τα σημεία-κλειδί του 5G είναι τα εξής:

  • Εξαιρετικά χαμηλό latency , που πρακτικά σημαίνει μηδαμινές καθυστερήσεις
  • Δυνατότητα πολλαπλής μετάδοσης (multi-streaming) δηλαδή ταυτόχρονης σύνδεσης και μετάδοσης δεδομένων μέσω διαφορετικών πηγών
  • Καλύτερη προσαρμογή της ταχύτητας ανάλογα με τις ανάγκες και τεχνολογία διάχυτης υπολογιστικής. Δηλαδή όταν συνδεόμαστε σε ένα δίκτυο 5G, συνδεόμαστε παντού. Δεν έχει πια σημασία σε πιο μέρος του κόσμου βρισκόμαστε. Θα μπορούμε έτσι να χρησιμοποιούμε γρήγορες και αξιόπιστες συνδέσεις χωρίς να ανησυχούμε για περιοχές “χωρίς σήμα” ή με χαμηλή συνδεσιμότητα.
  • Επιπλέον, υποστηρίζεται παράλληλη σύνδεση πολλών συσκευών, στο πνεύμα του διαδικτύου του μέλλοντος, του Internet of Things. To Internet-of-Things (διαδίκτυο των συσκευών) είναι μία έννοια που περιγράφει ένα μέλλον όπου οποιοδήποτε καθημερινό, φυσικό αντικείμενο, θα μπορεί να συνδεθεί στο διαδίκτυο, θα αναγνωρίζεται από αυτό και θα αλληλεπιδρά με άλλες συσκευές ή αντικείμενα. Η τεχνολογία 5G καλείται να υπηρετήσει αυτόν τον σκοπό και να καλύψει ένα τεράστιο νέο φάσμα αναγκών.
Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας

Τα τεχνικά πρότυπα διαλειτουργικότητας καθορίζουν τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, η κατασκευή των οποίων επιτρέπει τη συνεργασία πολλών και διαφορετικών προμηθευτών με έναν τρόπο που είναι σε μεγάλο βαθμό αόρατη για τον καταναλωτή. Τα πρότυπα είναι σύνολα πρωτοκόλλων και τεχνικών περιγραφών των χαρακτηριστικών του προϊόντος που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα. Ενώ τα ίδια τα πρότυπα δεν έχουν κατοχυρωθεί με διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται από αυτά, πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την προστασία των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και οι ιδιοκτήτες των διπλωματών αυτών είναι συνήθως οι επιχειρήσεις και τα ιδρύματα που καλύπτουν αυτές τις τυποποιημένες τεχνολογίες. Τα πολλά και διαφορετικά πρότυπα στον τομέα των δικτύων(USB, Wi-Fi, Bluetooth), του Internet(TCP, IPv6, HTML) και των τηλεπικοινωνιών(CDMA, GSM, UMTS, LTE), που είναι απαραίτητα για την παγκόσμια τεχνολογική υποδομή, καθιστούν αυτή τη συνεργασία ακόμα πιο δύσκολη και περίπλοκη.

Τις τελευταίες δύο δεκαετίες, ωστόσο, τα περισσότερα πρότυπα διαλειτουργικότητας έχουν αναπτυχθεί από ομάδες συμμετεχόντων στην αγορά, οι οποίες συνεργάζονται στο πλαίσιο εθελοντικών οργανώσεων γνωστές ως “ οργανώσεις προτύπων ανάπτυξης” – Standards-Setting Organizations (SSOs) και τα πρότυπα που προκύπτουν αναφέρονται ως “εθελοντικά πρότυπα συναίνεσης”.

Παρά τα πιθανά οφέλη τους, «τα εθελοντικά πρότυπα συναίνεσης» , έχουν κατά την τελευταία δεκαετία αποτελέσει αντικείμενο σημαντικών ιδιωτικών διαφορών, κανονιστικής επιβολής και πολιτικής συζήτησης. Ένα μεγάλο μέρος αυτής της διαμάχης αποτελεί ο πολλαπλασιασμός των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που καλύπτουν τις τεχνολογίες προτύπων, η δυνητικά καταχρηστική εφαρμογή των εν λόγω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας κατά των κατασκευαστών και των χρηστών των τυποποιημένων προϊόντων, καθώς και οι όροι υπό τους οποίους μπορεί να απαιτηθεί από τους κατόχους διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας να επιτρέψουν τη χρήση αυτών σε τρίτους.

Οι SSOs ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ως προς το μέγεθος και τη σύνθεση τους. Πολλές από αυτές μάλιστα, ορισμένες φορές αναφέρονται ως κοινοπραξίες ή ομάδες ειδικών συμφερόντων, που αποτελούνται από μόλις λίγες επιχειρήσεις οι οποίες συνεργάζονται σε μια στενή δέσμη τεχνικών προδιαγραφών και μερικές φορές πάνω σε μόνο ένα προϊόν.

Αρκετά σημαντικά πρότυπα, ιδιαίτερα στον κλάδο των ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, αναπτύχθηκαν από μικρές ομάδες εταιρειών που κάνουν τα δικά τους πρότυπα, βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (Standard Essential Patent-SEP) που διατίθενται μέσω κοινοπραξιών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Οι πιο γνωστές κοινοπραξίες διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας είναι των MPEG, CD και DVD. Προσφέρουν σημαντική βελτίωση της αποτελεσματικότητας στην αδειοδότησή και γενικά χαρακτηρίζονται από ίδια μεταχείριση/αντιμετώπιση όλων των κατόχων αδειών, αν και θα πρέπει να μεριμνούν, ώστε να αποφευχθεί η ανταγωνιστική συλλογική δραστηριότητα στο σχηματισμό και την λειτουργία των εν λόγω κοινοπραξιών.

 

Πιο συγκεκριμένα για το 5G:

Όταν το LTE κυριαρχούσε, υποτίθεται ότι θα σηματοδοτούσε την αρχή μιας νέας εποχής στον τρόπο που τα βασικά διπλώματα ευρεσιτεχνίας (SEP) της κινητής τηλεφωνίας αδειοδοτούνται. Οι μυστικές συμφωνίες μεταξύ ελάχιστων εταιρειών που συνέβαλαν περισσότερο στα 2G, 3G και CDMA πρότυπα θα αποτελούσαν παρελθόν, και η βιομηχανία της κινητής τηλεφωνίας θα έμοιαζε περισσότερό με εκείνου του προτύπου του wi-fi, με νέα διαφανή καθεστώτα αδειοδότησης και με μείωση της επιβάρυνσης του κόστους των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στους κατασκευαστές συσκευών.

Αυτό φυσικά δε συνέβη ποτέ. Ο σωρός μηνύσεων που έχουν πραγματοποιηθεί γύρω από τις τεχνολογίες LTE, και οι ατελείωτες διαφωνίες για το πώς τα SEP πρέπει να αδειοδοτηθούν έχουν αλλάξει τον τρόπο που οι εταιρίες τηλεπικοινωνιών διαπραγματεύονται μεταξύ τους. Το κόστος της αδειοδότησης των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας θέτει σε πίεση τους κατασκευαστές που καλούνται να μειώσουν τις τιμές και ως εκ τούτου την ποιότητα των υλικών που χρησιμοποιούν.

Με το 5G αναμένεται ένα πολύ διαφορετικό είδος πλατφόρμας σε σχέση με τους προκατόχους του. To status quo των αδειοδοτήσεων αναμένεται να αλλάξει, να εξελιχθεί περισσότερο, να γίνει περισσότερο περιεκτικό σε μία ευρεία ποικιλία συνδέσεων και τύπους συσκευών έχοντας ως γνώμονα το λογισμικό. Προβλέπεται ότι θα υπάρξει ακόμη εντονότερος ανταγωνισμός απ’ ό,τι πρίν την παροχή προτύπων SEP για 5G, και οι κύριοι πρωταγωνιστές δεν θα είναι άλλοι από τα ίδια κλασσικά ονόματα που επικρατούν στο χώρο όπως Ericsson, Fujitsu, InterDigital, Nokia καθώς και οι Intel και Cisco οι οποίες αντιπροσωπεύουν τη νεότερη “φυλή” των IT/IP εταιρειών. Παραδόξως, κινέζικες εταιρείες/ κινεζικοί επενδυτές φαίνεται να μην έχουν επενδύσει σημαντικά στον τομέα έρευνας και ανάπτυξης του 5G και των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην κινητή. Η Ericsson και η Apple συμφώνησαν επί μίας παγκόσμιας συμφωνίας εκμετάλλευσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Η συμφωνία περιλαμβάνει μία γενική άδεια χρήσης, η οποία καλύπτει διπλώματα ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με πρότυπα βασικών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και των δύο εταιρειών (συμπεριλαμβανομένων των GSM, UMTS και LTE), και παρέχει ορισμένα άλλα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας. Επιπλέον, η συμφωνία περιλαμβάνει την επίλυση όλων των νομικών διαφορών που σχετίζονται με εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις παραβίασης δικαιωμάτων ευρεσιτεχνίας μεταξύ των δύο εταιρειών. Τέλος, οι εταιρείες θα συνεργαστούν σε πολλαπλούς τεχνολογικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων της ανάπτυξης της επόμενης γενιάς 5G προτύπων, της βελτιστοποίησης υπαρχόντων ασύρματων δικτύων, προς όφελος των παρόχων και χρηστών παγκοσμίως, καθώς και της βελτιστοποίησης της μεταφοράς περιεχομένου βίντεο.

Σχετικά με το δίκτυο, οι πωλητές, είναι πρόθυμοι να πωλήσουν τα χαρτοφυλάκια των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας τους και να δείξουν με αυτό τον τρόπο πόσο καινοτόμα είναι. Αλλά για τον πελάτη/ καταναλωτή αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό, δεν τον ενδιαφέρει πόσα διπλώματα ευρεσιτεχνίας LTE τεχνολογιών κατέχει ο πωλητής/εταιρεία, από τη στιγμή που αυτό που θέλει είναι να του παραδώσει σταθερά και αποδοτικά οικονομικά προϊόντα.

Τα SEP επιβάλλουν κατά κάποιον τρόπο στους πωλητές να “τραβήξουν” τα πρόστιμα αδειοδότησεις από τους ανταγωνιστές ή τουλάχιστον να τους δώσουν ένα διαπραγματευτικό χαρτί στη μάχη για τα πρόστιμα των αδειοδοτήσεων.

Με το 5G να μην έχει ακόμη οριστεί, κάθε πωλητής επιδιώκει να κατοχυρώσει τις όποιες προσπάθειες και πειράματα που κάνει πάνω στο δίκτυο, ώστε να αποκτήσει τα πλήρη και αποκλειστικά πνευματικά δικαιώματα αυτών.

Αναμένεται λοιπόν μια πραγματική μάχη για το μέλλον της ασύρματης επικοινωνίας.

 

Vaso Alivanoglou

Προβολές: 467

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *